Från flödet

Mer av Josefine Åkerberg:
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dig vän eller kollega i flödet som bjuder in till konserter och evenemang med krav på vaccinbevis.
Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till dig.
Du har kanske varit min vän.
Vi har inget otalt med varandra.
Men du ställer nu upp på något som går emot allt jag själv någonsin trott på.
Så hur ska jag förhålla mig till dig?
Det handlar inte om olika åsikter.
Olika åsikter har jag inga problem att förhålla mig till.
Nu handlar det om den grundläggande synen på själva människovärdet och förhållningssättet till våra grundlagar.
När du, vän och kollega, inte står upp för människovärde och grundlag, hur tycker du att jag ska se på dig?
Ska jag ha förståelse och tolerans?
Tycker du att jag ska titta åt ett annat håll när du bjuder in till evenemang som kräver apartheidpass?
Jag vill gärna höra hur dina tankar går för själv famlar jag i mörkret.
Jag vet inte längre vem du är.
Har du en förklaring eller ett försvar för ditt agerande?
Du har självklart ingen skyldighet att svara mig.
Men jag skulle gärna vilja veta hur du motiverar ditt deltagande i nedmonterandet av grundlagsskyddade rättigheter och hur du rättfärdigar inför dig själv att ställa upp på krav som går emot det grundläggande människovärdet?

Kommentera här: