2

Att vara lojal, vad innebär det?

Det här inlägget är ett svar på en kommentar och blir kanske lite tråkigt att läsa. Scrolla vidare om du inte är intresserad!
Varje gång någon ifrågasätter mig så tar jag reda på fakta. Den här gången handlar det om att vara lojal mot sin arbetsgivare. Jag finner inget stöd för att uttrycka tankar och funderingar kring samhällsfenomen skulle vara att vara illojal mot sin arbetsgivare. De inskränkningar jag hittar handlar mer om hur man delger information till media kring saker som rör arbetet, tex uppgifter som är sekretessbelagda. Jag hittade också en text om att överenskommelser kring yttrandefrihet inte är juridiskt bindande. 
Att vara lojal (<<länk) handlar om att utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som arbetsgivaren vill och tycker är lämpligt utifrån mål och så vidare, att som anställd inte bedriva konkurrerande verksamhet eller sprida information som kan skada arbetsgivaren kring jobbrelaterade saker. Att man helt enkelt utför arbetsuppgifterna på ett för arbetsgivaren det bästa.
Lojalitetsplikten går inte före yttrandefrihet och offentliganställda blir inte begränsad i sin rätt att uttrycka åsikter och tankar om arbetsgivaren. Principen om lojalitet påverkar inte rätten att kritisera.
Jag har läst om meddelarfrihet, yttrandefrihet och lojalitetsplikt och ingen av källorna jag hittat kring områdena skriver något om personliga tankar kring saker och ting som inte rör jobbet.
Utifrån dessa korta stolpar drar jag slutsatsen att lojalitet handlar ingenting om vad jag uttrycker om allmäna fenomen utan snarare om missförhållanden och om rätten att som anställd få yppa detta till medier utan repressalier från arbetsgivaren. (KÄLLA)
Du som hänvisar till lojalitetsplikten och tycker att jag går över gränsen: 
På vilket sätt skadar det min arbetsgivare att jag är öppen med mina funderingar kring vaccination? 
På vilket sätt gör det mig illojal?  Jag jobbar inte med vaccination, jag pratar inte med patienterna om mina personliga tankar utan enbart i min blogg och i stories på instagram. Om min mamma skulle fråga om jag tycker att hon ska vaccinera sig så är svaret nej. Frågar en patient mig så hänvisar jag till läkare. 
Visa mig den källan som säger att jag gör fel för jag hittar ingenting som stödjer det du skriver.
Tvärtom!