Hanna

Fokus återhämtning
Jag började lite på nästa uppgift idag eftersom det bara är två dagar emellan som uppgifterna ska vara klara. Så nu gör jag två uppgifter parallellt. Såg att det är minns lika många sidor som ska läsas i den andra uppgiften + tre föreläsningar ska gås igenom. Jag har att göra med andra ord men det är verkligen intressant. I den ena boken kändes det som att författaren hade personliga åsikter kring medicinering och att medicinering inte är så mycket att ha. På kort sikt såklart men inte på lång sikt. På det kommer jag grunda mina två frågor och reflektioner till seminariet. Verkligen intressant. En annan tanke som dök upp var "är man verkligen återhämtad om man måste äta mediciner för att fungera". Jag har inget svar och tänker att det nog inte finns några rätt eller fel utan att det är individens upplevelse av återhämtning som är det viktiga. Hmm, den här tanken kanske jag ska förfina och dela med mig av i arbetets diskussionsdel. 🤔 Det tål att tänkas på!