Oförtjänt kritik

Är inte det konstigt att de alternativa metoder (lära känna sin kropp, hur hormoner fungerar och att allt i kroppen hör ihop. Att tex fokusera på att äta bättre och ge kroppen det som den behöver i form av vitaminer och mineraler. ) som hjälper människor där vården går bet får ta så otroligt mycket kritik.
Jag tänker en hel del på Vulverine som får ta mycket kritik från människor som tycker att hon "diskvalificerar" skolmedicinen. Men grejen är ju den att hon hjälper de människor som vill och behöver ha hjälp där den traditionella vården misslyckats kapitalt. Hur kan det vara så fel och dåligt? Jag förstår inte logiken, jag tycker att det är bra att det finns alternativ. Att hjälpen många gånger inte är att proppa sig full med piller utan snarare bättre val kring kost och att få hormonerna i balans.
Efter cancer och hjärtkärlsjukdomar så kommer läkemedel som är den tredje största dödsorsaken i världen. Mediciner får inte slängas i avloppet då det kan störa ekosystemen i vattendragen men stoppa det i våra kroppar går bra. Hur ska mediciner kunna göra oss friska som man orsakar så mycket skada på andra ställen. Det är så ologiskt på något sätt. Kommer alltid tillbaka till att det såklart är pengar som styr. Läkemedesföretag har inget intresse av att göra oss friska. De vill bara tjäna sina miljarder.