Ett fritt samhälle

Frihet och demokrati - visst rullar de orden fint på tungan?
Jag är dock rädd för att den frihet som vi är van vid att åtnjuta snart är ett minne blott. Med vaccinpass, hot om vaccinationstvång för vårdanställda känns friheten inte längre lika självklar. Fast alla smittar som bär på viruset. Oavsett vaccinationsstatus! Och jag förstår inte varför inte fler reagerar, att inte fler tänker längre än näsan räcker.
Jag hittade ett blogginlägg idag som delar sina tankar kring frihet och demokrati sett utifrån det som händer nu över stora delar av världen. Jag kan känna mig ensam ibland men jag vet att jag inte är ensam med mina rädslor och farhågor.
Jag funderar över hur det kan bli så här och jag tänker lite att för många är vaccinationspass, krav för vårdanställda att vaccinera sig frihet och på något sätt också trygghet. Att veta att den personen som hen möter har gjort samma val och tagit samma beslut som en själv är för många trygghet. Tryggheten i att inte stå utanför och känslan av att inte bli utsatt för risk. 
För min egen del känner jag tvärtom, att någon går in och försöker bestämma över mig är allt annat frihet. Tvång i någon form kan för mig aldrig bli det ultimata tecknet för frihet. Tvärtom!  I Sverige saknar jag debatten, såg en video från ett samtal med åtta läkare skickad till mig av bästa IngMarie. Det jag tänkte spontant genom hela samtalet på dryga fyrtio minuter var att den typen av samtal ser jag inte i svenska medier. Jag inser mer och mer hur ensidig debatten är, eller snarare hur stor bristen på debatt faktiskt är. Det här samtalet var inte antivaccin på något sätt utan mer ett utbyte av erfarenheter och kunskap. Kontrasterna blev ännu större. Och så har vi Marcus Oscarsson som späder på hatet, rädslan och oförmågan att se andra perspektiv. Skrämmande utveckling! Är det verkligen så vi vill ha det i Sverige? Jag vet vad jag vill!
- Jag vill inte ha ett samhälle som delar in människor i kategorier!
- Jag vill ha ett samhälle där vi alla är fria att leva våra liv som vi vill.
- Jag vill inte ha medicinska tvång när det inte är motiverat. Tex vaccinera friska personer utanför riskgrupp med ett vaccin som är så pass nytt att vi inte vet långtidseffekter och som redan har en gedigen biverkningsprofil, inte bara i Sverige utan över hela världen. Pandemrix blev stoppat när det kommit in dryga fyra tusen biverkningar. Covidvaccinen är redan uppe på över 80000 rapporter vilket är mer än för alla läkemedel tillsammans. Och så undrar folk varför man tvekar.....
- Framförallt så vill jag ha ett öppet samhälle, där det är högt i tak och där det inte censureras. Där allt får lyftas och pratas om.
Vad är frihet för dig?
1 ingmarie:

skriven

Typ samma! Att få välja fritt (inom lagens ramar förstås), tänka (högt) fritt och ffa bestämma över min egen kropp.

2 Anonym:

skriven

Frihet för mig är större än trygghet. Särskilt om tryggheten är så skör och inte tillförlitlig.

Kommentera här: