Kommande samhällskollaps?

Jan Eriksson, Moderaterna: 
 
Dagens regler om smittspårning och karantän håller på att skapa en samhällskollaps i Sverige!
 
Just nu stannar massor av människor hemma från jobbet på grund av att de har minsta lilla förkylningssymtom, i avvaktan på att kunna testa sig för covid eller i väntan på testsvar. Ytterligare många stannar hemma för att en anhörig har konstaterad eller misstänkt covid - även om de själva saknar symtom och mår utmärkt. Dessutom är det massor av skolbarn som hålls hemma med lindriga förkylningssymtom varvid en förälder tvingas vabba. 
 
Med den extremt snabba smittspridningen börjar situationen bli ohållbar. Den stora frånvaron bland personalen verkar exempelvis idag vara det absolut största problemet för vården och omsorgen. 
 
Folkhälsomyndigheten räknade förra veckan upp sina olika scenarier över smittspridningen. I ett scenario där tredje dosen vaccin eventuellt kan dämpa smittspridningen trodde man ändå på upp till 50.000 smittade per dag inom några veckor. I ett värstascenario talade man om 70.000 per dag. Detta blir enorma tal. 
 
Om vi räknar med 50.000 per dag blir det 350.000 per vecka. Om vi antar att ungefär 50% förvärvsarbetar (vi har runt 5 miljoner förvärvsarbetande på drygt 10 miljoner invånare) betyder det att 175.000 personer kommer att vara hemma från jobbet varje vecka på grund av ibland bara misstänkta symtom. Utöver detta kommer många stanna hemma på grund av att en anhörig testat positivt. Om vi antar att hälften av de som smittats bor tillsammans med en annan vuxen tillkommer ytterligare 87.500 personer. Ovanpå detta kommer många att tvingas vara hemma för att ta hand om barn som är hemma från skolan på grund av förkylningssymtom. Det blir snabbt stora tal, uppemot 300.000 personer under en vecka. Om man räknar med 70.000 smittade per vecka talar vi i stället om över 400.000 frånvarande från jobbet samma vecka. Om detta pågår flera veckor i rad kan snabbt över en halv miljon människor vara frånvarande från jobbet samtidigt, trots att många av dem inte är sjuka alls eller bara har lindriga förkylningssymtom. Det motsvarar 10% av alla anställda i Sverige! Kanske blir det ännu mera - yrkesverksamma rör sig mer i samhället än exempelvis pensionärer, och utsätter sig därmed mer för smitta. Det är väl därför inte osannolikt att tro att de som arbetar utgör mer än 50% av dem som smittas. Utöver detta kommer sedan den "vanliga" normala frånvaron som alla arbetsplatser drabbas av på grund av andra anledningar, exempelvis stor frånvaro på grund av säsongsinfluensa. 
 
En så kraftig frånvaro klarar inte vårt samhälle. Ingen arbetsplats är förberedd på det. Det kommer att slå extremt hårt mot sjukvård och omsorg som redan är pressad, men också mot exempelvis kollektivtrafik, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, polis, räddningstjänst och försvar. Stora delar av industrin kommer att få stora problem att hålla igång produktionen. Hyllorna i många butiker kommer gapa tomma. Kostnaderna för samhället blir enorma, både för sjukersättning och slopade karensdagar, men också av minskade skatteintäkter.
 
Är detta verkligen rimligt för ett virus (omikron) som enligt tillgänglig information och erfarenhet från såväl Sverige som utlandet verkar medföra mycket få fall av allvarlig sjukdom för vare sig vaccinerade eller ovaccinerade? Just nu ligger exempelvis betydligt fler på IVA för andra sjukdomar än covid, och i vården totalt ligger fler inne för säsongsinfluensa än covid. Många av dem som ligger inne med svår sjukdom till följd av covid verkar dessutom enligt rapporterna ha drabbats av deltamutationen. Omikron håller nu på att ta över och tränga bort Delta, och det kan förändra situationen ytterligare i positiv riktning. Vi lär få nya indikationer om utvecklingen under denna vecka, och får hoppas att det går i rätt riktning.
 
I ett läge där alla verkar smittas, och dessutom smittas lika mycket oavsett vaccinstatus, och där väldigt få verkar bli svårt sjuka av omikron oavsett om de är vaccinerade eller inte, känns situationen orimlig. Jag tycker det är uppenbart att vi i närtid borde överväga att sluta klassa covid som samhällsfarlig sjukdom, sluta med masstestningar och smittspårning och slopa karantänsreglerna helt (det jag skrev i mitt inlägg förra veckan). Det är dags att återgå till normala regler för sjukskrivning, där man arbetar om man inte känner sig för sjuk eller  har feber. Om vi inte agerar i denna riktning nu bäddar vi för en mycket samhällsfarlig situation inom några veckor. En situation som blir mycket allvarligare än den trots allt begränsade belastning som de relativt få svårt covidsjuka medför idag. En situation som i grunden är helt onödig och inte beror på viruset utan på politiska beslut.
 
1 Annie - Stora Små Äventyr:

skriven

Det är verkligen en knepig situation just nu. Det märks så tydligt när jag jobbar i skolans värld. Hoppas att det blir bättre snart!

2 Dessi:

skriven

Det verkar vara ett symptom på ett samhälle (och en värld) där synen på liv och död helt rubbats. Alla liv ska räddas till vilket pris som helst.

Kommentera här: